[Trường Đại học Thái Bình Dương] Thông báo nhận hồ sợ xét tuyển học bạ 2023

[Trường Đại học Thái Bình Dương] Thông báo nhận hồ sợ xét tuyển học bạ 2023