[VHU] Bán kết “Nét đẹp sinh viên Văn Hiến – Vẻ đẹp tri thức trẻ”

[VHU] Bán kết “Nét đẹp sinh viên Văn Hiến – Vẻ đẹp tri thức trẻ”