[UFM] Thông báo về việc nhận hồ sơ xét tuyển sớm 2023